Oslo National Academy of the Arts


Kunstakademiets Bachelorutstilling 2019


Ila Pensjonat, Waldemar Thranes Gate 70. 10-19 May.

Magnus Kaurin
Den siste tiden har jeg malt tre malerier som skal skal stille ut på avgangsutstillingen. De speiler ulike sinnstilstand som jeg har opplevd det siste året. En intens kjærlighetshistorie som har påvirket maleriet i stor grad. Jeg kommer også til å stille ut et fotoalbum som jeg har arbeidet med.

John:
-är det rättvist att säga att ditt konstnärskap och måleri har ett huvudtema som förhåller sig till känslor, och med det stilen, färger, symbolik etc?  

när du förhåller dig till känslor som du upplever och “speglar” i ditt konstnärskap,


Är det känslor som du medvetet har som tema eller utgångspunkt eller är det något du inte kontrollerar?   villsäga är det du som styr "in" känslorna eller är det känslorna som styr dig och din stil?

Magnus: 
- Det kan variere. Jeg maler intuitivt, og følelsene jeg besitter blir ofte overført til maleriet.   Jeg lar meg bli tatt med i følelsen, og jeg arbeider tett knyttet opp mot mine egne dagbøker. Jeg har skrevet 24 dagbøker hittil, og det er noe ofte henter inspirasjon fra.  Det at jeg bruker tankreferater gjør at jeg igjen kan gå tilbake til den følelsen jeg hadde. Dette er en måte som har fått med til å effektivisere prosessen.

John: 
Jag tycker det är intressant att känslorna är så centrerade i ditt måleri, På vilket sätt överför du den informationen till duken?   Hur ser du på betraktaren är det viktigt att känslorna blir förmedlade eller är det irrelevant? 

- Jeg overfører den ønskelige informasjonen til lerrete med strøk og farge som føles riktig der og da. 
Om jeg har en tenkt idé, så er den ideen ofte beskrevet i detaljer slik at jeg kan hente frem informasjonen jeg trenger til maleriet. Jeg har egentlig i førsteomgang behov for å uttrykke egne følelser og tanker, men jeg håper jo at maleriet kan bevege følelsene hos betrakteren òg. Jeg har ikke noe behov for at de skal føle de følelsene jeg selv følte. -


“Existential loneliness and ways of survival vol. I”
2018 “The Eye of Providence” 2018 
“Unidentified person” 2018 


“Eye” 2018