Oslo National Academy of the Arts


Kunstakademiets Bachelorutstilling 2019


Ila Pensjonat, Waldemar Thranes Gate 70. 10-19 May.

Thyra Dragseth (b. 1993 Copenhagen, Denmark) is an Oslo and Lisbon based artist which works with installation, video, photography and sculpture. Dragseth operate in a realm between the private (somtimes autobiographical) in relation to the social and political. Social inequalities, how we relate to conflicts and questions regarding violence are topics she hovers around in her practise.  

www.thyradragseth.com
WhatA video work
6 plaster sculptures
3 ceramic sculptures
presenting notes from the project 

“Reality Bubbles, the continuation”
Consumers of violence (who?)


Gustav Vigeland, Vigelandsparken


knee mold nr.2


knee mold nr. 6 and 7Ali´s backyard, Palestine march 2019

Sunset view from Ali´s backyard


Reading

- Det onde øyet, Stig Sæterbakken, essays
- Regarding the pain of others, Susan Sontag
- Necropolics, Achilles MbeMbe
- Four Hours in Shatila, Jean Genet and genet in generalEssay (in Norwegian)

Tre spørsmål fra Noah Carlsen Sullivan
 
I forhold til din egen produksjon; hvilke kriterier stiller du når du skal vurdere om et arbeid er vellykket?

Et velykket arbeid i mine øyne er velykket fordi jeg har klart å skape en samhørighet mellom det jeg ønsker å kommunisere i arbeidet og med de estetiske kvalitetene. Både innholdet og håndtverket må være gjennomarbeidet. 

Arbeidet burde tilslutt klare å skape en form for diskusjon, nysgjerrighet, eller en annen form for reaksjon hos betrakter. Det spiller i grunn ikke noen rolle om man er uenig eller enig i innholdet.

 

Hvem tenker du at ditt publikum er? Hvorfor er kunst viktig, og trenger verden kunsten din?

Jeg tror mitt publikum for det meste er mennesker som allerede i ulik grad arbeider med kunst og kultur. Hovedsakelig yngre skandinaviske. Ettersom jeg har reist og bodd i utlandet har jeg også knyttet kontakter og en viss form for publikum utenfor Norge også, noe jeg er glad for.

Dette er forøvrig et spørsmål som treffer en problematisk nerve for meg i dette feltet, om kunsten kun når ut i sin egen sosiale sfære er dette noe jeg opplever som problematisk - jeg håper og tenker at kunst har en rolle i samfunnet, og derfor må vi også arbeide med å gjøre denne “verdenen” tilgjengelig for utenforstående. Dette går vell over i det neste spørsmålet du stiller ..

Jeg mener at kunst, i alle sine former, er viktig fordi det har en helt spesifikk rolle i samfunnet som f.eks sport, underholdning, journalistikk eller politikk ikke kan dekke på samme måte.